ПОРТФОЛІО     КОНТАКТИ

Монтаж, демонтаж, мийка  рекламоносіїв.

Монтаж рекламних свiтлових коробiв:

   Ми здiйснимо роботу зi складання свiтлових коробiв, їхньому демонтажу або замiнi, замiнi свiтлових елементiв у них, замiну або мийку панелей лайт- боксiв. Також ви маєте можливiсть замовити виготовлення свiтлових коробiв

   Ми умовно класифiкуємо свiтловi короби:
-по виду крiплення: зовнiшнi мiтки, внутрiшнi мiтки
-кiлькостi секцiй: односекцiйнi, бактеризувати
-по орiєнтацiї на фасадi: вертикальнi, горизонтальнi
-по наявностi неонових трубок на лицьовiй панелi

Ця класифiкацiя може дати можливiсть краще зрозумiти цiноутворення на послуги монтажу свiтлових коробiв i їхнього демонтажу.

Цiна монтажу свiтлового короба є залежним вiд того, як вiн прикрiплюється до фасаду: якщо крiплення виведенi на внешнею частина, те це досить полегшує завдання. Якщо немає - то доводиться забирати так звану "морду" свiтлового короба, виконувати складання й потiм ставити лицьову панель на колишнє мiсце.

При складаннi свiтлового короба має важливе значення його розмiр. Бiльшi короби часто збираються з деякої кiлькостi секцiй, якi пiзнiше смотрятся одним цiлим. Якщо короб збирається по частках щодо невеликого розмiру це легше, нiж виконувати установку свiтлового короба бiльшим розмiром.

Орiєнтованiсть на фасадi є важливою характеристикою при складаннi свiтлового короба. Вертикальна конструкцiя короба складає з декiлькох частин трохи простiше, а горизонтальний монтаж схожого свiтлового короба сутужнiше. Проте , складання "целиковых" свiтлових коробiв по трудомiсткостi рiвнi.

Неоновi трубки роблять приємнiсть тiльки коли горять над нiчним мiстом. При монтажi важливо дотримувати особливої обережностi, щоб не розколоти їх. Хоча, найчастiше трубки встановлюються вже слiдом за монтажем головної конструкцiї.

Орiєнтованiсть на фасадi є важливою характеристикою при складаннi свiтлового короба. Вертикальна конструкцiя короба складає з декiлькох частин трохи простiше, а горизонтальний монтаж схожого свiтлового короба сутужнiше. Проте , складання "целиковых" свiтлових коробiв по трудомiсткостi рiвнi.

Неоновi трубки роблять приємнiсть тiльки коли горять над нiчним мiстом. При монтажi важливо дотримувати особливої обережностi, щоб не розколоти їх. Хоча, найчастiше трубки встановлюються вже слiдом за монтажем головної конструкцiї

 Демонтаж рекламних свiтлових коробiв:

Цiни на демонтаж свiтлових коробiв схожi iз цiнами на складання свiтлових коробiв. Обсяг робiт залежить вiд виду крапок крiплення. При розбираннi свiтлових коробiв iз зовнiшнiми крiпленнями останнi легко зрiзуються болгаркою (при однiй умовi що зберiгати свiтловий короб не треба), а потiм "залишки" швидко й легко демонтуються. Якщо встає мета зберегти короб для його майбутнього застосування, демонтаж виробляється так само акуратно як i монтаж. При внутрiшнiм мiсцi розташування крiплення доводиться збивати лицьову панель свiтлового короба.

Якщо при розбираннi свiтлового короба потрiбно буде зберегти його для майбутнього монтажу при його опусканнi на землю пускають поруч промислового альпiнiста, що повинен стежити за кожним рухом короба й намагатися уникнути ушкоджень.

Замiна свiтлових коробiв: Ця послуга має на увазi пiд собою розбирання старого й складання нового свiтлового короба.

Замiна свiтлових елементiв короба: Ми замiнимо лампи, неоновi трубки або стробоскопи при виходi їх з ладу

Замiна або вiдновлення лицьових панелей коробiв: Перемiнили назва або перепрофилировались? Не варто мiняти весь короб - перемiните лицьову панель!Про- монтаж може вимiряти її розмiри, а потiм i замiнити. Так само ви маєте можливiсть замовити виготовлення зовнiшньої реклами в нас.

Мийка лицьових панелей свiтлових коробiв:  Так само наша компанiя займається обслуговуванням коробiв, а саме їхньою мийкою. Якщо свiтловий короб установлений поблизу дорiг вiн буде збирати на себе велика кiлькiсть пилу й вихлопних газiв i згодом починає смотреться непрезентабельно. Нашi працiвники почистять лицьову панель i вона буде виглядати як тiльки що встановлена.